Sidor och länkar

18 November 2011

Varför "Där vi en gång gått" är en dålig film

Jag har flyttat allt filmrelaterat till en ny blogg:

Lefvande bilder!

Recensionen på "Där vi en gång gått" finns där.

No comments:

Post a Comment